Dołączajcie się i handlujcie na rynkach najprogresywnych!

Dzisiaj ten wybór jest dosyć rozmaity i wymaga uwagi i badania dokładnego.


Nasi klienci otrzymują dostęp do największych i najbardziej zbywalnych rynków finansowych na świecie.

Rynek finansowy jest rynek, gdzie aktywa finansowe tworzą się i handlują się. To są akcje, obligacje, derywatywy, towary, waluta etc. Rynki finansowe są najdynamiczne na świecie. Nieważnie, którym instrumentem handlujecie.

Jeden z problemów dla fryca jest wybór rynku dla handlu przyszłego. Przy zważeniu rodzajów handlu bardzo ważnie wybrać kierunek handlu dla się.

Rynek walutowy (Forex)

Rynek Forex jest największym rynkiem na świecie, a także najdostępnym, z handlem 24 godzin dobowych. Głównymi towarami dla handlu tutaj są dewizy, które sprzedają i kupują kompanji brokerskie, bańki i fundusze inwestycyjne.

Rynek funduszowy

Rynki funduszowe nie są największe po zakresu targi, lecz po ilości instrómentówi zajmują pozycji liderujący. Na rynkach funduszowych handlują papierami wartościowymi, takimi jak: akcje, obligacje, instrumenty pochodne etc.

Indeksy

Rynek indeksów odkrywa szerokie możliwości i pracuje giętkie, niż inne rynki. Do plusów tych rynków można odnieść odkrycie śrutowych lotów, które pozwalają rozpoczynać pracę z niewielkiego kapitału. Handel indeksami jest odpowiedni dla traderów długoterminowych, takich jak swing tradery.

Rynek towarowy (surowiec)

Rynek towarowy jest jeden z podstaw światowego systemu handlowego. Tradery mają możliwość otrzymać dochód, oni mają głębokie wiedze w pytaniach towarów, co wpływa na ceny, i rozumieją mechanizmów handlu. Na rynku są dostępne takie towary jak: złoto, nafta, kauczuk, żelazna ruda. A także rolnicze produkty pierwotne, takie jak pszenica, bawełna, kawa, cukier etc.

Finlaz proponuje najwygodniejsze umowy dla handlu na rynkach!

Na rynkach finansowych miliony kompanii, osób prywatnych, instytucji i nawet rządów stara się otrzymać dochód od zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych jednocześnie. Ceny na te instrumenty, z reguły,są stale w rozwoju. Rynek, który dużo rusza się, jest znany jak volatylny rynek. Te rynki nadają więcej możliwości dla otrzymania dochodu, ale także oznaczają ryzyko podniosłe.

Chcemy przygotować was do tego, żeby wejść do tego dziwnego świata i stać się traderom czcigodnym. Pokażemy wam, jak handlować i inwestować, wybór za wami będą to akcje, dewizy albo złoto.

Finlay nadaje szerokie spektrum rynków handlowych dla milionów traderów z różnymi potrzebami. Nasi klienci już wykorzystują wszystkie najkorzystniejsze propozycje, bez względu na poziom ich kompetencji.

Dostęp do największych i najbardziej zbywalnych rynków finansowych

Platforma handlowa FinTrader

Dostęp do rynku w reżimie czasu realnego 24 godzin dobowych

Nie ma marży ukrytej

Bardzo proste i szybsze otwarcie rachunku

Wsparcie 24 godzin dobowych, 5 dni na tygodniu

Wykonanie nakazu na 99,79% za 0,7 sekund

System bonusowy